JADWAL KEGIATAN EKSTRAKURIKULER SDK COR JESU

TAHUN PELAJARAN 2014 – 2015

Ekstrakurikuler Kelas I dan II

No

Ekstrakurikuler

Hari

Jam berlaku (setelah UTS)

Tempat

Pembina

Petugas piket

1

Bina Vokalia

Selasa

12.10 – 13.30

Kelas 1A

Kelas 2A

Ibu Ifa

Bpk Onny

Ibu Agustina

2

Dance

Kamis

12.10 – 13.30

Aula

Bpk Bayu

Ibu Rina

Ibu Iin

3

Seni Lukis

Kamis

12.10 – 13.30

Kelas 2A

Kelas 2B

Bpk Budi

Bpk Benu

4

Catur

Kamis

12.10 – 13.30

Kelas 1A

Kelas 1B

Bpk Amin

Bpk Agus

Catatan : Sebelum UTS ekstrakurikuler kelas I dan II hari Selasa dan Kamis jam 11.55 – 13.15

 

Ekstrakurikuler Kelas III sampai Kelas VI

No

Ekstrakurikuler

Hari

Jam berlaku

Tempat

Pembina

Petugas piket

1

Pramuka

Rabu

13.35 – 15.10

Siaga : Aula

Penggalang : Lapangan

Bisa menggu-

nakan lapa-

ngan futsal SD

Siaga : Ibu Caecil, Ibu Tyas, Ibu Nuriami, Ibu Yani, Bpk Yoga, Ibu Mamik

Penggalang : Ibu Thres, Ibu Agustina, Bpk Anton

TU

2

Bina Iman

Kamis

13.35 – 15.10

Kelas 3 : 3A

Kelas 4 : 4A

Kelas 5 : 5A

Kelas 6 : 6A

Frater –frater Projo Giovanni

TU

3

Karawitan

Jumat

11.30 – 13.05

Hall Belakang Kantin

Bpk Sukri

TU

4

Catur

Jumat

11.30 – 13.05

Kelas 2A

Bpk Amin

5

Seni Lukis

Jumat

11.30 – 13.05

Kelas 3A

Kelas 3C

Bpk Budi

Ibu Dewi

6

Dance

Jumat

11.30 – 13.05

Aula

Ibu Lintang

7

Batik

Jumat

11.30 – 13.05

Galeri Kelas 4,5

Bpk Iwan

8

Bermain Musik/ Ansambel Kelas 3 dan 4

Jumat

11.30 – 13.05

Kelas 6A

Ibu Hesti

9

Bermain Musik/ Ansambel Kelas 5 dan 6

Jumat

11.30 – 13.05

Ruang Musik

Bpk Alex

10

Paduan Suara

Jumat

11.30 – 13.05

Kelas 5A

Ibu Nieken

TU

11

Futsal

Sabtu

07.00 – 08.35

Lapangan Futsal SD

Bpk Wahyudi

TU

12

Karate

Sabtu

07.00 – 08.35

Aula

Bpk Arif